ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η ένδοξη Ελληνική Χωροφυλακή - Αστυνομία Πόλεων (Για να γνωρίζουν οι νέοι)

Όποιος δεν γνωρίζει το παρελθόν του δεν έχει μέλλον

Η Ελληνική Χωροφυλακή ήταν ένα αστυνομικό σώμα με στρατιωτική δομή κι επίλεκτους άνδρες. Ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου 1833 με την ονομασία Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή. Το 1861 ιδρύθηκε η Σχολή της Χωροφυλακής,  τμήμα του Υπουργείου Στρατιωτικών. Η εκπαίδευση των ανδρών της Χωροφυλακής γίνεται σε στρατόπεδα του Ελληνικού στρατού. Το 1906, η Χωροφυλακή αποκτά δικές της εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.
Η Ελληνική Χωροφυλακή έδωσε πρώτη το παρόν σε όλους τους αγώνες του Έθνους και το αίμα των ανδρών της έχει χυθεί άφθονο στα Ελληνικά χώματα. Το 1984 η Ελληνική Χωροφυλακή συγχωνεύεται με την Αστυνομία Πόλεων,  για να δημιουργηθεί η σημερινή Ελληνική Αστυνομία.

Συστατικό της Διάταγμα
Κατά το σχετικό συστατικό της Διάταγμα, το οποίο συντάχθηκε επάνω στη βάση του Οργανισμού της Γαλλικής Εθνικής Χωροφυλακής: "Συσταίνεται Χωροφυλακή, σκοπός της οποίας είναι να στερεώσει και να διαφυλάττει την κοινήν ασφάλειαν, επιτηρούσα με άγρυπνον όμμα εις το να προλαμβάνεται και εμποδίζεται πάσα διατάραξη της κοινής ησυχίας εγκληματική επιχείρησις και παρεμβαίνουσα με δραστηριότητα και ταχύτητα προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των κακούργων. Το χρέος της είναι και να διατηρή την ισχύν των νόμων καθ' όλην την Περιφέρειαν του Κράτους και τα Στρατόπεδα και εις τον Στρατόν...".

Αστυνομία Πόλεων

Τον Ιούλιο του 1920 βάσει του Νόμου 1370/1918 του Ελευθερίου Βενιζέλου: "Εν ταις πόλεσιν Αθηνών, Πειραιώς, θεσσαλονίκης, Πατρών και Κερκύρας, θέλει συσταθεί ιδία Υπηρεσία Αστυνομίας δια τα κυρίως αστυνομικά έργα...".
Η πρώτη πόλη που απέκτησε Αστυνομία Πόλεων ήταν η Κέρκυρα (1921). Ακολούθως, η Πάτρα (1922), ο Πειραιάς (1923) και η Αθήνα (1929). Στη Θεσσαλονίκη τελικά δεν εγκαταστάθηκε η Αστυνομία και λόγω της εγγύτητάς της στα σύνορα αποφασίστηκε να παραμείνει η Χωροφυλακή με τη στρατιωτική οργάνωση. Η Αστυνομία Πόλεων ήταν ένα σώμα 10-12 χιλιάδων ατόμων, με αποστολή την αστυνόμευση της Αθήνας (το κέντρο) και του κέντρου του Πειραιά, της Πάτρας και της πόλης της Κέρκυρας (όχι το νησί). Τα προάστια της Αθήνας, του Πειραιά, της Πάτρας, το νησί της Κέρκυρας εκτός από την πόλη, η πόλη της Θεσσαλονίκης και όλη η υπόλοιπη ελληνική επικράτεια ήταν στην ευθύνη της Ελληνικής Χωροφυλακής, καθώς επίσης τα Δικαστικά Μέγαρα, η Βουλή, τα Ανάκτορα και η ασφάλεια υψηλών προσώπων σε όλη την επικράτεια. Τα δυο Σώματα ήταν αυτόνομα, είχαν τον δικό τους Αρχηγό και υπάγονταν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Μόνο σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις υπήρχε συνεργασία των δυο Σωμάτων. Τον Οκτώβριο 1984 αποφασίστηκε να ενωθούν τα δύο Σώματα σε ένα . Ελληνική Αστυνομία, με τον Νόμο 1481/1-10-1984, ΦΕΚ Α΄ - 152. Η ενοποιημένη αστυνομία λειτούργησε  την 1η Νοεμβρίου 1984 και ώρα 12.00'.
Καπιδάκης Γεώργιος
Υπαστυνόμος β΄ε.α.
 
Tags: , ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 σχόλια

Leave a Reply