Για τους ε.ε. & ε.α. ΕΛ-ΑΣ, ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΦΤΑΙΝΕ ΑΥΤΟΙ...ΑΝ ΜΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ...

«Μην φέρεσαι σαν να επρόκειτο να ζήσεις παντοτινά. Όσο ζεις κι όσο μπορείς να 'σαι τίμιος και δίκαιος.»


Καπιδάκης  Γεώργιος Υπαστυνόμος β΄ε.α.
Πτυχ. Ιστορικός – Πολιτισμολόγος
Μέλος ΕΑΑΣ, ΠΟΑΑΣΑ, τ. Δ.Σ. ΠΣΑΑΕΔ&ΣΑ
Πρώην Εθελοντής Υπαξιωματικός (ΤΘ)

Κατά καιρούς αλλά και σήμερα ακούγονται ανιστόρητες θέσεις για τους Αστυνομικούς από Αξιωματικούς ε.α του Στρατού Ξηράς όσο αφορά το ΜΤΣ από Συνδέσμους και από τον πρόεδρο της  ΠΟΣ.
Π.χ.  α) Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ είπε σε συνέντευξη (24 Μαρτ. 2014) στο ΟΝ ALERT ότι οι αστυνομικοί ήταν κάποτε στρατιωτικοί και γι΄αυτό ήταν και στο ΜΤΣ (ταμείο το οποίο το ονομάζει επικουρικό;),  τώρα δεν είναι στρατιωτικοί είναι ένα σώμα πολιτικών υπαλλήλων…
β) Ότι  το ΜΤΣ ξεκίνησε από 24 του Στρατού και 12 της Χωροφυλακής …κ.α.
γ) Ότι οι περισσότεροι αστυνομικοί είναι χαμηλόβαθμοι…                                                           (απάντηση: είναι χαμηλόβαθμοι γιατί δεν παίρνουν βαθμούς όπως ο στρατός, παίρνουν μόνο οικονομική προαγωγή).
Ας δούμε λοιπόν την αλήθεια  και όχι το τι λέει ο καθένας για την αστυνομία.                   
Προς  γνώση κάποιον Αξκών του ΣΞ αλλά και πολλών Αστυνομικών.
Α) Κατά τη νομοθεσία που ισχύει σήμερα (νόμος 1481/1984), η Ελληνική Αστυνομία είναι ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα με στρατιωτική ιεραρχία και πειθαρχία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι  από τα άρθρα 1-6, 11,17 παρ. 1 και 4, 18 παρ. 8 και 9, 54 και 55 ν. 1481/1984, συνάγεται ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι στρατιωτική υπηρεσία και το αστυνομικό προσωπικό της είναι στρατιωτικοί και όχι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί, εκτός από τα καθαρώς αστυνομικά καθήκοντα που έχει, μετέχει ενεργώς στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας, σε συνεργασία με τις λοιπές ένοπλες δυνάμεις, και αποτελεί και σώμα βοηθητικό των ενόπλων δυνάμεων της Χώρας.
Νόμος 1481/1984 ( ΦΕΚ Α΄152/1984)

Άρθρο 17. 
Στρατιωτικά αποσπάσματα – Φρούραρχοι
παρ.1. Στρατονομικά αποσπάσματα είναι δυνατό να συγκροτούνται κατά την διάρκεια του πολέμου από αστυνομικούς με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξεις και Εθνικής Άμυνας. Με την απόφαση ορίζεται η σύνθεσή τους και η στρατιωτική μονάδα υπο την οποία υπάγονται.

παρ.2. Τα καθήκοντα των στρατονομικών αποσπασμάτων ανάγονται σε ζητήματα ασφάλειας, τάξης και άσκησης προανακριτικών έργων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

παρ.3. Οι αξιωματικοί των στρατονομικών αποσπασμάτων, που εκτελούν στρατονομική υπηρεσία, έχουν τη δικαστική εξουσία που προβλέπουν για την περίπτωση αυτή οι οικείες διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
παρ. 4. Σε πόλεις που δεν εδρεύει μόνιμα στρατιωτική μονάδα μπορεί να ανατίθενται        καθήκοντα φρούραρχου σε αξιωματικό της Ελλ. Αστυνομίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης.

Άρθρο 18.
παρ. 8. Οι δυνάμεις της Ελλ. Αστυνομίας μετέχουν ενεργά στην εξασφάλιση της Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 660/1977 (ΦΕΚ Α΄218).

παρ. 9. Σε περίπτωση που η χώρα ή τμήμα της κηρύσσεται σε κατάσταση πολιορκίας, όπως ορίζει το Σύνταγμα, οι κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες υπάγονται στους στρατιωτικούς διοικητές σύμφωνα με το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας.

Β)  Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
(1) Η ιστορία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού ξεκινάει το 1853 με την ίδρυση
του Ταμείου Χηρών και Ορφανών του Στρατού της γραμμής της Χωροφυλακής και
Οροφυλακής.
Οι πρώτοι μέτοχοι ήταν 1.859 άνδρες της Ελληνικής Χωροφυλακής και 235 αξιωματικοί του Στρατού.
(2) Το 1861 ιδρύονται το Ταμείο Χηρών και ορφανών των αξιωματικών του
μονίμου στρατού και της εφεδρείας, το Ταμείο των Αποστράτων Αξιωματικών και τέλος το Ταμείο προς περίθαλψη των οικογενειών των Υπαξιωματικών και στρατιωτών.
(3) Η ιστορία συνεχίζεται το 1867 με την ενοποίηση των παραπάνω ταμείων
στο Μετοχικό Ταμείο του κατά γην Στρατού, το οποίο με τη σειρά του το έτος 1926
μετονομάζεται σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

(4) Η αποστολή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού είναι η οικονομική ενίσχυση των Μετόχων και Μερισματούχων με την παροχή Μερίσματος, Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, εφάπαξ Βοηθήματος λόγω Θανάτου καθώς και η άσκηση κοινωνικής πρόνοιας με την χορήγηση χαμηλότοκων Δανείων ειδικών αναγκών.

(5) Μέτοχοι του Ταμείου είναι το σύνολο των εν ενεργεία αστυνομικών που
προέρχονται από την τ. Χωροφυλακή και στρατιωτικών ΣΞ.

Το τι προσέφερε στο ΜΤΣ η Χωροφυλακή είναι γνωστό.
Σήμερα εκτός των άλλων αγορές (δαπάνες) μηχανημάτων, θεωρήσεις («χαρτόσημα» υπέρ ΜΤΣ). … κ.α. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20, του ν.4058/2012 (A' 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.α. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα, ποσοστό 5% επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών.

β. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα ανωτέρω υλικά παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση πολεμικού υλικού».

Δεν θα συνεχίσω άλλο για το τι προσφέρει και τι προσέφερε η Χωροφυλακή στο ΜΤΣ και στο Έθνος, αυτά είναι γνωστά.  Θα αναφερθώ όμως ότι κάποτε, το ΜΤΣ διέθετε  δική του  σχεδόν τράπεζα, ανθηρά οικονομικά, μεγάλα αποθεματικά κεφάλαια και ισχυρή ακίνητη περιουσία. Σήμερα που το ΜΤΣ έχει προβλήματα για κάποιους ευθύνεται η ΕΛ-ΑΣ, που  ποτέ δεν είχε την ευθύνη της διοίκησης και την διαχείριση του  υγιούς αυτού Ταμείου.
Οι υπεύθυνοι της διαχείρισής του που ήταν από το Στρατό Ξηράς, σήμερα καταλογίζουν ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν και  υποδεικνύουν  για ένοχο την ΕΛ-ΑΣ, εκμεταλλευόμενοι την αδράνεια των εκπροσώπων των εκ της τ. Χωρ/κής και ΕΛ.ΑΣ.
Κινητοποιούνται, συναντούν  αρμοδίους φορείς και προτείνουν την απομάκρυνση εκ του Ταμείου  των ιδρυτών, δηλ. εκείνων που ίδρυσαν το ΜΤΣ, χωρίς την  συμμετοχή των οποίων ήταν  αδύνατη η  ίδρυση και η λειτουργία του.
Το μοναδικό επιχείρημά τους, η δήθεν παντελή εισροή πόρων από τους ασφαλισμένους αυτής της κατηγορίας στο ΜΤΣ, αφού κατ` αυτούς ο νομοθετημένος από την πολιτεία κοινωνικός πόρος, που προέρχεται από τα εξοπλιστικά προγράμματα, δεν ανήκει  στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα  που ονομάζεται Μετοχικό Ταμείο Στρατού, αλλά κατ` αυτούς θεωρείται έσοδο και περιουσία που  ανήκει μόνο στους εκ του Στρατού Ξηράς ασφαλισμένους.
Αγνοούν, ή ηθελημένα αποσιωπούν το γεγονός ότι η  μεγάλη περιουσία του Ταμείου πριν της επιβολής του συγκεκριμένου κοινωνικού πόρου αποκτήθηκε από την  πλειοψηφούσα μερίδα των ασφαλισμένων, που τότε ήταν της τ. Χωρ/κής (μονίμους και εφέδρους 3τους θητείας).
Αποσιωπούν, επίσης, το γεγονός ότι η ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης ανήκε αποκλειστικά και μόνο στους ίδιους και ΟΥΔΕΠΟΤΕ  στους εκ της Χωρ/κής προερχομένους.
Μέχρι χθες «οι χωροφύλακες» ήταν χρήσιμοι για το Ταμείο. Σήμερα που  αυτό οδηγείται σε χρεοκοπία  χωρίς εκείνοι να ευθύνονται προτείνεται η εκδίωξή τους.

Αυτά τα λίγα προς το παρόν υπάρχουν και άλλα που λόγο ότι προέρχομαι από τις τάξεις του στρατού δεν επιθυμώ να αναφέρω …  τα οποία θα αναφέρω αν συνέχιση η επιμονή για απομάκρυνση των εκ της Χωροφυλακής προερχομένων από το  ταμείο τους.
VIDEO από το ON ALERT 
Tags: ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 σχόλια

Leave a Reply